Ms. Linh – Công ty WPP

Từ khi dùng Meal Pass, nhân viên của chúng tôi không mất thời gian ít ỏi nghỉ buổi trưa để quyết định ăn gì mà vẫn có thể đảm bảo được chất lượng vệ sinh thực phẩm nơi những nhà hàng, quán ăn mà họ chọn.

Điện thoại

(84-28) 73 050 656