Ms. Thương – Tập đoàn Open Asia

  • Ăn ở đâu, ăn cái gì, ăn với ai. Nếu buổi trưa nào mà nhân viên cũng phải tìm ra câu trả lời cho ba câu hỏi ấy thì thật tốn sức khoẻ.
  • Bỗng dưng có một giải pháp để trả lời cho cả ba câu hỏi trên mà giải pháp ấy còn có nhiều giá trị đáng giá khác - đó là phiếu ăn Meal Pass.
  • Chúng tôi cũng mong muốn sẽ được áp dụng giải pháp Meal Pass cho cả trụ sở chính tại Hà Nội.

Điện thoại

(84-28) 73 050 656