Ms. Phương Anh – Công ty Công Nghệ Evolable

Chúng tôi rất hài lòng về giải pháp của Meal Pass. Đơn giản là phiếu ăn này giúp nhân viên Evolable có thể ngồi ăn cùng nhau. Chúng tôi sẽ áp dụng Meal Pass trên toàn quốc cho nhân viên Evolable ở ba miền Bắc-Trung-Nam càng có cơ hội ngồi lại với nhau nhiều hơn nữa.

Điện thoại

(84-28) 73 050 656