5 bí quyết xây dựng thương hiệu tuyển dụng theo phong cách Marketing

Khái niệm "Thương hiệu nhà tuyển dụng" đề cập đến danh tiếng của một doanh nghiệp trong mắt của nhân viên và những ứng viên tiềm năng. Một công ty với thương hiệu tuyển dụng tuyệt vời sẽ có những nhân viên gắn bó, một văn hóa đặc sắc và tất nhiên, cực kỳ hấp [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656