Đi tìm yếu tố cốt lõi của một thương hiệu tuyển dụng khác biệt

Hiện nay, thương hiệu tuyển dụng (employer branding) được xem là một thỏi nam châm thu hút nhân tài, tương tác và giữ chân những người giỏi tại doanh nghiệp. Vào thời điểm cạnh tranh như hiện nay, mọi nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng rất đáng khen [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656