Các chế độ phúc lợi cho nhân viên “hot” nhất mọi thời đại

Người Việt Nam ta có câu "thương trường như chiến trường" nhằm ám chỉ việc kinh doanh có cạnh tranh ắt sẽ rất gay gắt. Với tình hình hiện nay, sự cạnh tranh này không còn nằm ở cạnh tranh về khách hàng mà còn cạnh tranh về cả nguồn nhân lực. Trong thị trường [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656