Làm sao để gắn kết nhân viên thế hệ Millennials?

Dự kiến vào năm 2025, thế hệ Gen Y - Millennials sẽ chiếm đến 75% lực lượng lao động toàn thế giới. Như vậy, việc gắn kết họ chính là một trong những trọng tâm có thể giúp doanh nghiệp có được một nguồn lực lao động tốt và sẵn sàng cống hiến cho các [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656