5 ứng dụng giúp nâng cao hoạt động sống an vui (well-being)

Well-being có nghĩa là hạnh phúc. Nhưng nó không chỉ là hạnh phúc đơn thuần (happiness) mà là tổng thể trải nghiệm bao gồm sức khỏe tinh thần, sự hài lòng trong cuộc sống, mục đích sống và cả những giá trị tâm linh khác. Cùng Sodexo khám phá một số ứng dụng (mobile app) [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656