5 lý do phúc lợi nhân viên tốt giúp tăng hiệu quả công việc

Trả lương cố định cho nhân viên thường không đủ nếu bạn muốn xây dựng mối quan hệ tích cực giữa nhân viên và công ty. Một nghiên cứu của tổ chức Employee Benefits cho thấy 25% số người tin rằng năng suất làm việc của họ sẽ cải thiện nếu nhận được các đặc [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656