GIVEAWAY – NHẬN NGAY 10 LY CAFE, TRÀ SỮA VỚI SODEXO MEAL PASS

Không thể phủ nhận những người làm Nhân sự đã luôn săn sóc, tất bật trong mọi việc chăm lo cho đội ngũ nhân viên từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là trong thời điểm Covid-19 căng thẳng vừa qua. Nếu không có người làm Nhân sự, các bộ phận sẽ khó hoàn thành tốt [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656