Referral Program | Giới thiệu khách hàng – Quà không giới hạn

Chương trình “Giới thiệu khách hàng - Quà không giới hạn” do Sodexo Pass Vietnam tổ chức diễn ra từ ngày 04/03/2022 - 31/05/2022 (chương trình có thể kết thúc sớm hơn kỳ hạn mà không cần phải báo trước). Chương Trình áp dụng cho tất cả khách hàng của Công ty TNHH MTV Sodexo [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656