3 thách thức của nhà quản trị nhân sự phải đối mặt trong đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 toàn cầu đã gây ra những rắc rối nghiêm trọng về tinh thần, thể chất và tài chính cho mọi người ở khắp mọi nơi. Để đối mặt với thời kỳ hỗn loạn này, hầu hết các doanh nghiệp đang rất cần bộ phận nhân sự của họ hơn bao giờ hết. [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656