Diễn đàn CFO Việt Nam 2021 – Nhìn sâu & Nhìn xa: Nhìn thấu tương lai trong hiện tại

Với bức tranh kinh tế hoàn toàn mới sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19,  các doanh nghiệp cần có cái nhìn tổng quan về những biến đổi của nền kinh tế hiện tại. Trong tình hình đó, Diễn đàn CFO Việt Nam 2021 với chủ đề “Nhìn sâu và nhìn [...]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656