Referral Program | Giới thiệu khách hàng – Quà không giới hạn

Chương trình “Giới thiệu khách hàng - Quà không giới hạn” do Sodexo Pass Vietnam tổ chức diễn ra từ ngày 04/03/2022 - 31/05/2022 (chương trình có thể kết thúc sớm hơn kỳ hạn mà không cần phải báo trước).

  • Chương Trình áp dụng cho tất cả khách hàng của Công ty TNHH MTV Sodexo Pass Vietnam và Công ty TNHH MTV Mạng Lưới Quà (Gift Network Company).
  • Người giới thiệu hợp lệ (“Bên Giới Thiệu”) là các khách hàng của Sodexo Pass Vietnam và Gift Network nhận được thông báo này.
  • Người được giới thiệu hợp lệ (“Bên Được Giới Thiệu”) là Người đại diện của các Doanh Nghiệp hoặc là Người có tham gia vào quyết định về phúc lợi nhân viên trong Doanh nghiệp, đồng thời hiện chưa là khách hàng của Sodexo Pass Vietnam.
  • Chi tiết Điều khoản và Điều kiện tại đây.

03 bước giới thiệu đơn giản:

Bước 1. Điền thông tin của bạn bè/người quen mà bạn muốn giới thiệu tại đây: https://mealallowance.sodexo.vn/referral 

Bước 2. Nhắc bạn bè/người quen truy cập đường link trong email được gửi ra từ Sodexo Pass Vietnam, nhấn nút "Xác nhận thông tin".

Bước 3. Nhận quyền lợi Sodexo Meal Pass áp dụng cho những lần giới thiệu thành công.

Điện thoại

(84-28) 73 050 656