Phục hồi tinh thần gắn kết trong thời kỳ biến động

Trước nhiều thách thức cần đối mặt như hiện nay, một trong những việc doanh nghiệp cần ưu tiên hàng đầu là tái thiết lập khả năng kết nối (engagement) của đội ngũ nếu muốn vượt qua những biến động ngày càng khó lường. Hiệp sức đồng lòng mở ra những cơ hội trong nguy khó, nâng cao khả năng thích ứng trong giai đoạn nhiều biến đổi sắp tới.

Click hình để tải bản xem trước eBook

Ebook gồm 3 phần:

  •       Sự khác biệt giữa sự gắn kết và động viên đơn thuần
  •       Trở thành nhà lãnh đạo sáng tạo
  •       Sức mạnh của lòng trắc ẩn và cách thực hành

ĐĂNG KÝ TẢI FULL EBOOK