Đăng ký trải nghiệm Phiếu Ăn Uống Điện Tử Sodexo Meal Pass

Phiếu Ăn Uống Điện Tử Sodexo Meal Pass được tích hợp vào ứng dụng “Sodexo Pass Vietnam” sử dụng dụng nhanh chóng và tiện lợi thông qua công nghệ thanh toán QR Code. Hệ thống chấp nhận Phiếu Ăn Uống điện tử Sodexo Meal Pass với hơn 60+ Thương Hiệu 250+ Địa Điểm. Xem chi tiết tại: www.mealpass.vn

Sodexo Meal Pass là giải pháp Phúc lợi Ăn Uống dành cho doanh nghiệp. Áp dụng hiệu quả trong các chương trình: phúc lợi ăn trưa, phụ cấp tiền ăn ngoài giờ cho nhân viên, tea break, tiệc nội bộ, chi phí ăn uống tiếp khách, đào tạo – hội họp, team building…

1. Quy định:

Bạn chỉ cần điền đầy đủ chính xác thông tin theo yêu cầu bên dưới: Họ và Tên, Email công ty (email có tồn tại), SĐT, Chức vụ, Công ty.

2. Cách nhận & Sử dụng Sodexo Meal Pass:

  • Tải app tên “Sodexo Pass Vietnam”, tạo tài khoản bằng SĐT và Email đã đăng ký.
  • Phiếu ăn điện tử 100.000 VNĐ sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn.
  • Đến địa điểm liên kết, mở app và quét QR Code thanh toán hóa đơn.

Hãy đăng ký Trải nghiệm Miễn phí Giải pháp của chúng tôi ngay hôm nay!

Sodexo Pass Việt Nam xin cam kết thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích tham gia “Chương trình trải nghiệm miễn phí Sodexo Meal Pass”.

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM PHIẾU ĂN UỐNG ĐIỆN TỬ SODEXO MEAL PASS

  • Vd như: phúc lợi ăn trưa, phụ cấp tiền ăn ngoài giờ cho nhân viên, tea break, tiệc nội bộ, chi phí ăn uống tiếp khách, đào tạo - hội họp, team building…