Diễn Đàn CFO 2020 Với Sự Tham Gia Của Sodexo Pass VietNam Cùng Chủ Đề: Nâng Cao Khả Năng Phục Hồi Kinh Doanh Sau Covid-19

Ngày 18/11/2020 vừa qua tại khách sạn Lotte Legend Saigon, CFO Việt Nam đã phối hợp cùng Hiệp Hội Quốc Tế Các Nhà Quản Trị Tài Chính Cấp Cao (IAFEI) và Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn Đàn CFO 2020 với chủ đề: “Nâng Cao Khả Năng Phục Hồi […]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656