Sodexo Hân Hạnh Đồng Hành Cùng Diễn Đàn CFO Việt Nam 2019

Diễn đàn CFO Việt Nam 2019 là sự kiện thường niên lần thứ 11 được tổ chức tại khách sạn Lotte Legend Saigon, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Diễn đàn do Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (CFO Việt Nam) cùng phối hợp với Hiệp hội […]

Giảm thiểu khí thải carbon

Sodexo hiểu tác động của thay đổi khí hậu và ưu tư bởi vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người. Sodexo đã hành động đối với thách thức toàn cầu này thông qua những dịch vụ cốt lõi bằng cách hành động để giảm khí carbon và cam kết đạt được mục […]

Hỗ trợ thế hệ rác thải thực phẩm đầu tiên

Một phần ba thực phẩm được sản xuất trên thế thới không được dùng đến. Mỗi năm, thế giới lãng phí đến 1.3 tỷ tấn thực phẩm. Đó là một sự lãng phí tài nguyên vô cùng lớn, cũng như là một nguồn thiệt hại kinh tế to lớn và góp phần khí thải nhà […]

Những giải pháp hàng đầu

Công nghệ không ngừng phát triển. Để đi tắt đón đầu, bạn cần một đối tác có tầm nhìn với các giải pháp kỹ thuật số mới nhất. Tại Sodexo, chúng tôi tin vào việc kinh doanh tốt theo hướng hiệu quả. Đó là lí do tại sao chúng tôi tận dụng công nghệ tiên […]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656