Sodexo Hân Hạnh Đồng Hành Cùng Diễn Đàn CFO Việt Nam 2019

Diễn đàn CFO Việt Nam 2019 là sự kiện thường niên lần thứ 11 được tổ chức tại khách sạn Lotte Legend Saigon, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Diễn đàn do Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (CFO Việt Nam) cùng phối hợp với Hiệp hội […]

Hỗ trợ thế hệ rác thải thực phẩm đầu tiên

Một phần ba thực phẩm được sản xuất trên thế thới không được dùng đến. Mỗi năm, thế giới lãng phí đến 1.3 tỷ tấn thực phẩm. Đó là một sự lãng phí tài nguyên vô cùng lớn, cũng như là một nguồn thiệt hại kinh tế to lớn và góp phần khí thải nhà […]