Sodexo hân hạnh đồng hành cùng CFO FORUM 2017

Diễn đàn CFO Việt Nam 2017 là sự kiện thường niên lần thứ 9, được tổ chức với mục tiêu đưa ra những nhận định và phân tích rõ nét về góc độ ngành tài chính trong kỷ nguyên số với sự chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu. Diễn đàn CFO […]

Điện thoại

(84-28) 73 050 656